Spajanje VSB modulatora u kablovski sistem za video nadzor

Категорија: Ознаке: ,

Spajanje VSB modulatora u kablovski sistem

VSB modulator se koristi u kablovskim i zajedničkim antenskim sistemima kada je bitno da signal modulatora ne pokvari ni jeda susedni kanal.
Obični modulatori uvek smetaju donjem susednom kanalu. To znači da modulator na C66 kanalu će poništiti C65 kanal.
Za razliku od običnih, VSB modulatori imaju specijalni SAW filter koji „očisti“ signal tako da takvi modulatori ne smetaju ni jednom kanalu.
To je veoma bitno u kablovskim sistemima gde su svi kanali osim jednog zauzeti.
Da bi se modulator uključio kablovski sistem potrebno je postaviti skretnicu za insertovanje kanala:
Ujednačavanje nivoa signala kablovske i VSB modulatora se vrši na Master 41 pojačivaču.
Master 2 pojacivac, se koristi kao izlazni pojačivač za dobijanje visokog izlaznog nivoa do 105 dBµV.
Ovako rešen sistem sa modulatorom neće smetati susednom kanalu i kablovski korisnici neće biti uskraćeni ni za jedan kanal.

Pružamo stručnu pomoć projektantima i montažerima u odabiru potrebne opreme.