Uslovi isporuke

www.dual.rs je web prodavnica za prodaju artikala iz naše ponude.

Garancija kvaliteta
Svi proizvodi su proizvodnje firme Dual. Dual garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Zakonska garancija iznosi 24 meseca.
Garantni rok počinje danom prodaje uređaja koji važi od trenutka izdavanja fiskalnog računa.

Narudžbina
Robu možete poručiti preko web prodavnice, upućivanjem e-mail-a na office@dual.rs ili na telefon 037/3419-100.
Posle narudžbine bićete pozvani radi potvrde porudžbine.

Plaćanje
Isporuka artikala se vrši po uplati na tekući račun ili otkupninom kod kurirske službe.
Za uplatu na tekući račun napisaćemo vam predračun. Rok za uplatu naručenih proizvoda je tri radna dana od trenutka porudžbine. Roba se isporučuje po uplati predračuna. U slučaju uplate a nemogućnosti isporuke naručenih artikala zbog naše greške uplaćeni iznos Vam se vraća u celosti u roku do 3 dana.

Isporuka
Sve pošiljke kupljene na našoj web prodavnici  isporučuju se kurirskom službom po važećem cenovniku i u skladu sa njihovim radnim vremenom. Isporuka pošiljki se radi isključivo na teritoriji republike Srbije. Za isporuku van teritorije Srbije važe posebne tarife i uslovi koje možete pogledati pritiskom na englesku zastavu.
Troškove transporta kupljenih artikala snosi kupac. Cena transporta za manje pošiljke je trenutno oko 450 din. i biće vam saopštena prilikom potvrde porudžbine. Troškove transporta plaćate prilikom pruzimanja pošiljke. Za veće količine, rok za isporuku može biti duži i biće saopšten prilikom porudžbine.

Povraćaj robe i novca
Kupac ima pravo da raskine ugovor (vrati proizvod) bez obrazloženja u roku od 14 dana od prijema robe. Tom prilikom ima obavezu da vrati neoštećenu robu sa fiskalnim računom. Posle provere proizvoda uplaćena suma će biti vraćena umanjena za iznos transportnih troškova u roku od 3 dana. OVDE možete preuzeti obrazac – Izjava o odustanku od_ugovora na daljinu ili ugovora koji se zakljucuje izvan poslovnih prostorija

Reklamacije
Prilikom instalacije – Ukoliko se prilikom instalacije konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Dual će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.
Reklamacija u garantom roku – Dual, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda. U slučaju opravdane reklamacije transportne troškove snosi prodavac. Rok za odgovor po reklamaciji je 8 dana, za rešenje po reklamaciji 15 dana od podnošenja pismene reklamacije (može i email-om).

Ukoliko u garantnom roku nije moguće popraviti robu u roku od 15 dan roba će biti zamenjena novom ili izvršen povraćaj novca.
Pravo na besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku stičete pod uslovom da je kupljeni uređaj povezan i pušten u rad od strane ovlašćenog servisera.
Troškove transporta artikala za koje se radi povraćaj usled zamene, pogrešne kupovine, reklamacije i slično snosi kupac.
Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove mehaničkim oštećenjem ili ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

Servis
Servis je obezbedjen u garantnom i van garantnom roku. Servis je dostupan u centrali na adresi Trg. puk. D. Gavrilovića 2, 37000 Kruševac.

Za sve nejasnoće i dodatne informacije obratite se na tel. 037/3419-100 ili na mail office@dual.rs.

Hvala na poverenju