Primer ekonomicnog resenja spajanja stambene zgrade sa 6 spratova

Шифра производа: 0800 Категорија:

Primer ekonomičnog resenja spajanja antenskog sistema stambene zgrade sa 6 spratova i 2 vertikale (48 stanova) sa Dual opremom.

Kako se izvodi antenski sistem za zgradu? Kako spojiti antenski sistem u zgradi. Ekonomično rešenje za ZAS (zajednički antenski sistem). Kako najjeftinije spojiti antene?

1. Izvršiti merenje signala, ili pozvati stručnog montažera sa meračem polja.
2. Odrediti potreban broj antena i pravaca.
– Za slabe kanale koji su bitni predvideti kanalnu antenu kao što je:
Ili ako je signal veoma slab:
Za najslabije kanale koji se na meraču polja ili televizoru skoro uopšte ne vide predvideti i kvalitetan predpojačivač koji se postavlja u samu antenu:
Posle kvalitetnih antena za slabije kanale postaviti kanalni predpojačivač:
Za jače (slabije kanale), Dual Master 1:
A za slabije (slabije kanale), Dual Master 2:
Za sve jače kanale koji se dobro vide postaviti širokopojasnu antenu kao što je:
Ili za VHF kanale: Dual standard VHF antenu:
3. Kablove od antena uključiti u odgovarajuću skretnicu. Kao što su:
Kanalna skretnica Dual:
Ili u skretnicu za insertovanje kanala Dual:
4. Posle skretnice pojačati sve kanale sa odgovarajućim pojačavačem u zavisnosti od jačina signala. Kao što su:
5. Za distribuciju i finalno pojačavanje kanala upotrebiti Titan1+  ili Titan2+:
6. Za spajanje stanova upotrebiti odgovarajuće odvode:
Za proračun odvoda po spratovima, pozvati radi konsultacija.
Pružamo stručnu pomoć projektantima i montažerima u odabiru potrebne opreme.