Primer resenja stambene zgrade sa 12 spratova

Категорија: Ознаке: ,

Primer rešenja stambene zgrade sa 12 spratova i 2 vertikale sa Dual opremom

Za kvalitetan sistem postaviti potreban broj kanalnih, pojasnih i širokopojasnih antena.
Za sve slabije kanale izabrati kvalitetne antene.
Ako je kanal slab postaviti kvalitetnu kanalnu antenu kao što je Dual Standard.
Ako je kanal veoma slab postaviti kanalnu antenu kao što je Dual Maxi 2.
Signal sa antene uvesti u kanalne pojacivace.
Master 41 ako je signal kvalitetan. Ovaj tip pojacivaca će nadoknaditi gubitke prilikom sabiranja.
Master 42 sa pojačanjem od oko 20 dB do 30 dB se koristi za slabije kanale.
Master 43 sa pojačanjem od 30 dB do 40 dB, se koristi za naj slabije kanale.
Pojačanje kvalitetne antene ne može dobro nadoknaditi ni jedan pojacivac.
Kanalni pojacavaci tipa Master 41, Master 42 i Master 43 poseduju regulaciju pojačanja, tako da kanali posle sabiranja mogu da se upeglaju.
To je veoma bitno u antenskim sistemima. Ako je samo jedan kanal u sistemu mnogo jači od drugih, skoro da nije moguće više pojačavati kanale.

U ovakav sistem je veoma lako ugraditi sistem za video nadzor. Spajanjem dodatne skretnice za insertovanje kanala:
ispred Titan 1+ pojacivaca
dobija se automatski razvod na sve stanove video kamere koja se postavlja na ulazu zgrade.
Pružamo stručnu pomoć projektantima, montažerima i korisnicima u odabiru potrebne opreme.