Kako podeliti signal kablovske ili kucne antene?

Категорија: Ознака:

Kako podeliti signal kablovske ili kucne antene?

Kako pojačati signal sa antene za više televizora? Kako popraviti lošu sliku na kablovskoj u kućnom sistemu? Problemi sa signalom na kablovskoj televiziji?

Nabolja varijanta je da se kablovi od svih televizora dovedu na tavan. „Zvezdasto“ grananje je naj kvalitetnije. Ono osigurava da svi televizori dobiju podjednak nivo signala. Prikazana varijanta ne zahteva dovođenje 230V priključka na tavan. Napajanje aktivnog razdelnika se dobija iz ispravljača koji se postavlja pored jednog televizora. Televizijski signal kao i napajanje +12 V se dovodi istim koaksijalnim kablom.
Šema spajanja:

 

Potreba oprema:

Dual ispravljač +12V, 250 mA stabilisani:
http://www.dual.rs/ispravljac-ispravljaci-power-supply/Stabilisani-Ispravljac-12V-Power-supply

Aktivni razdelnik će pojačati kablovsku i nadoknaditi sve gubitke prilikom deljenja. Po izboru od 2 do 8 televizora. http://www.dual.rs/Aktivni-razdelnik-spliter-Active-splitter

Pružamo stručnu pomoć projektantima, montažerima i korisnicima u odabiru potrebne opreme.