ASC3 Mikropocesorski kontrolisan kontroler antena i radio stanica

39.825,00 рсд

Шифра производа: 0245 Категорија: Ознаке: , , , ,

Namenjen je za rad vrhunskih ekipa u HF, VHF ili UHF takmičenjima.

Karakteristike:
8 x izlaz za do osam predajnih antena na DB9 konektoru.
8 x izlaz za do osam prijemnih antena na DB9 konektoru.
3 x izlaz za tastovanje tri radio stanice.
3 x opcioni izlaz za 3 „Inhibit“ radio stanica.
4 x izlaz za četiri linearna pojačavača.
4 x izlaz za do 4 predpojačavača sa mogućnošću direktnog napajanja iz kontrolera sa +12V, 1A.
1 x izlaz za komandu dodatnim relejem za preklapanje dve radio stanice u konfiguraciji dve radio stanice jedan linear.
Svi izlazi su relejni do 1A radne stuje osim za predpojačavače, koji su za 5A.
3 x ulaz za tri papuče ili tri kompjutera za tastovanje tri radio stanice.
1 x ulaz za „Error“ signal greške, kada je onemogućena predaja.
– Prelazak na predaju i prijem je u sekvenci (ugrađen sekvencer) koja je podesiva u rasponu od 10 – 80 mS za svaki rele posebno kako bi se zaštitili skupi releji i predpojačavači.
– Programiranje kontrolera je preko opcione tastature.
– Jednom programiran kontroler pamti podešavanja bez obzira na napajanje sve dok se ne reprogramira.
– Može da radi u takmičenjima samostalno ili uz opcionu tastaturu kada je potrebno često preklapanje više antena.
– Priključak na gradsku mrežu je izveden preko RSO filtera za eliminaciju smetnji iz mreže.

ASC3 Mikropocesorski kontrolisan kontroler antena i radio stanica su osmislili Siniša Hristov YT1NT i Goran Stojković YU1CF.

Električni i programerski deo je uradio YT1NT, mehanički i funkcijski je osmislio YU1CF.
Uz pomoć ovakvog kontrolera, ekipa YT2L je osvojila prvo i drugo mesto u našem najvećem KT takmičenju „KT Kup SRS“ u klupskoj konkurenciji, kao i 3 x uzastopno prvo mesto u našem najvećem VHF/UHF/SHF takmičenju „Tesla Memorijal“.
Funkcije vezano za HF takmičenja sa korišćenjem tastature i 4 KW antenskog preklopnika.
U zavisnosti da li je kategorija „Sinigl band“ ili „Multi band“ inicijalno se podese broj predajnih antena koje se uključuju u „4 KW antenski preklopnik“.
Takođe podešava se broj prijemnih antena. Moguće je podesiti do 8 „Beverage“ antena i kroz koliko prijemnih kablova dolaze signali.
To znači da je moguće podesiti da na jednom prijemnom kablu se nalazi samo „severni beverage“, na drugom kablu severozapadni i zapadni, a na trećem kablu 5 beverage antena. Severo istočni, istočni itd…
Jednom zapamćena konfiguracija ostaje sve do novog reprogramiranja bez obzira na napajanje. Pritiskom na odgovarajući taster u toku rada izabiraju se konfigurisane predajne i prijemne antene bez mogućnosti da predaja bude na prijemnim antenama. Direktno iz kontrolera mogu da se napajaju relea za „4 KW Antenski preklopnik“ kao i releji za „Beverage“ antene ako ih ima.
Način rada:
Kontroler antena i radio stanica se postavlja iza radio stanica. U njega se priključuju svi kompjuteri, pedale, PTT kablovi od radio stanica, lineara i predpojačavača, kabal od „4 KW antenskog preklopnika“ kao i komandne žice za preklapanje relea „beverage“ antena. USB kablom se spaja sa komandnom tastaturom.
Tastatura je tako konfigurisna i podešena visina da je u nivou sa kompjuterskom tastaturom. Tako da samo minimalni pokreti ruke su dovoljni da bi se izabrala odgovrajuća antena u takmičenju. Što je veoma bitno za manje zamaranje pri dugotrajnom 24/48 radu. Pritiskom na „crvene“ tastere izabiraju se predajne antene. Pritiskom na „žute“ tastere izabiraju se prijemne antene. Jednom izabrana predajna i prijemna antena ostaju sve dotle dok se ne izabere neka druga kombinacija. Na predaji je (crvena) predajna antena a na prijemu je izabrana (žuta) prijemna antena. Tasterom ispod odgovarajuće predajne antene moguće je izabrati da predajna antena bude ujedno i prijemna. Na desnom delu tastature vizuelno prema stranama sveta (8 pravaca) se biraju beverage ili neke druge fiksne antene. Uvek je moguće izabrati samo konfigurisane antene. Pritisak na nepostojeće antene (tastere) se ignoriše. Takođe kontroler ne dozvolja promenu predajnih antena u toku predaje (ali je moguće promeniti prijemnu antenu). Na taj način se štite releji od preklapanja na „vruće“ (Hot  swapping) i njihovo garavljenje ili pregorevanje.
Rad u HF takmičenju sa korišćenjem dodatnog relea ili 4 KW antenskog preklopnika i bez tastature.
Spajanjem 2 kompjutera, dve pedale, dve radio stanice i jednog lineara preko antenskog preklopnika omogućen je rad dva operatora preko jednog lineara u „singl band“ takmičenjima.
Svaki operator pritiskom na „F1“ ili pedalu može da pređe na predaju. Drugom operatoru se automatski zabranjuje predaja dok prvi ne završi.
Na taj način se dobija „Interlock“ radio stanica.
Rad u VHF/UHF takmičenjima. Nije potrebna ni tastatura i „4 KW antenski preklopnik“.
Spajanjem do 3 kompjutera, do 3 radio stanice, do 3 pedale i uključivanjem do 4 lineara i predpojačavača, kontroler omogućava veoma udoban rad u takmičenjima.
Operator koji prvi pritisne pedalu „njegova je predaja“ (automatski „interlock“). Drugi uređaji su zaštićeni. Predaja i prijem su u unapred programiranoj sekvenci (ugrađen sekvencer) čija vremena uključivanja i otpuštanja su potpuno podesiva u rasponu od 10 – 80 mS.
Na taj način je omogućeno preklapanje „na hladno“ i zaštita skupih koaksijalnih relea i predpojačavača.

Рецензије

Још нема коментара.

Будите први који ће написати рецензију за „ASC3 Mikropocesorski kontrolisan kontroler antena i radio stanica“