Ispravljač 12V 400mA stabilisan

2.640,00 рсд

Ispravljač 12V 400mA stabilisan za antenske pojačavače

Шифра производа: 0407 Категорија:

Ispravljač 12V 400mA stabilisan za napajanje pojačavača

Koristi se kod svih tipova pojačavača koji se napajaju kroz koaksijalni kabal i nemaju veću potrošnju od 400 mA.
Na gornjoj strane kutije je LED dioda za indikaciju rada.
2 x F konektor.
„TV“ priključak je bez napajanja i kratkospojnim kablom se uključuje u TV ili muzički stub.
„Antena“ priključak – prema anteni i predpojačavačima, sa napajanjem +12 V, 400 mA.
Gajtan za napajanje je dužine oko 1.5 m.

U slučaju da korisnici sami spajaju ispravljač posebno treba obratiti pažnju na LED diodu (lampicu) sa gornje strane ispravljača.

Prilikom uključivanja F konektora ta „lampica“ treba da svetli nesmanjenim intenzitetom.
Ako dođe do slabljenja intenziteta ili čak do gašenja, obavezno odmah isključiti ispravljač i potražiti uzrok problema.
Najčešći uzroci problema:
a) Kabal je kratkospojen
b) Priključeni uređaj je prolazan za napajanje pa dolazi do kratkog spoja. Odseći „ukosnicu!“ na pojačavaču
c) Uređaj ima veću potrošnju od 400 mA i treba uzeti jače napajanje.