Ispravljač +12 V, 5 A stabilisan

17.550,00 рсд

Stabilisani ispravljač +12 V, 5 A za kablovske centrale i zajeničke antenske sisteme (ZAS).

Koristi se u centralama  koje nemaju ukupnu potrošnju veću od +12 V, 5 A.
Predviđen je za neprekidni rad. Kada se uključi i optereti nazivnom strujom do 5 A, ne mora de se isključuje osim zbog redovnog održavanja.
Na prednjoj ploči kutije je LED dioda za indikaciju rada.
Prekidač za uključivanje ispravljača na prednjoj ploči.
2 x buksne. Crna i crvena za eksterno napajanje opreme.
Minus na masi.
Ne stvara smetnje drugim uređajima.
2 x osigurač 250 V, 2 A tromi za 230 V napajanje i 5 A na 12 V strani.
Aluminijumsko kućište.
Torusni transformator.
Ventilator za hlađenje ispravljača.
Priključak za zaštitno uzemljenje.
Gajtan za napajanje je dužine oko 1.5 m.

U ZAS i kablovskim centralama poželjno je da se povežu dva ovakva ispravljača.

Razlog je sigurnost centrale. U slučaju prestanka rada jednog ispravljača, drugi ispravljač preuzima napajnje cele centrale.
Zbog korišćenja ventilatora, na svakih 6 meseci je potrebno izduvati ventilator od prašine, a posle 2 godine zameniti i ventilator.